Disclaimer

 

Aan de inhoud van deze website, webpagina’s en onderdelen hiervan kunnen geen rechten worden ontleend. De inhoud en afbeeldingen op deze website zijn auteursrechtelijk beschermd. Het kopiëren of geheel of gedeeltelijk overnemen hiervan is slechts toegestaan na schriftelijke goedkeuring. PensioenManager.NL is niet verantwoordelijk voor de inhoud van aan deze website gekoppelde bestanden of van websites waarnaar wordt verwezen.

 

The content of this website, webpages or parts can't be enforced to claim any rights. The content and the images on this site are propertized. Copying or (partially) lending is only granted after a written permission. PensioenManager.NL is not responsible for the content of the connected files or websites which is referred to.

De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 - Is de belastingdruk nu beter verdeeld?

De nieuwe tariefsstructuur van Box 3 Is de belastingdruk nu beter verdeeld?...

Valse start: de rol als Product Owner en Sr. Projectleider in één en dezelfde persoon/wereld.

Ik weet het en u weet het: Nederlanders vinden het, met al dat aangeleerd 'poldergedrag', erg......

Artikel: "Wij gaan als samenwoners scheiden, maar hoeven niet veel bijzonders te regelen? Of toch wel?!"

De heer Martens zet uiteen waarom ook scheidende samenwoners beter maar hun afspraken kunnen......

PensioenManager.nl ondersteunt Achmea Investment Management met herziening releasestrategie

Nieuwe toegepaste Agile-methodiek zorgt voor voor het vaker releasen van nieuwe functionaliteiten...